lördag 9 juli 2016

Det svenska laget gör sig redo för en heldags-bootcamp, som förberedelse för resan till Indien och Mysore om en dryg vecka. Vi kommer att analysera vad som utmärker människans språk och skiljer det från andra arters kommunikation (eller artificiella språk såsom datorkod); vi kommer att försöka få en storskalig bild av gemensamma drag och viktiga skillnader bland de ungefär 7000 språk som talas på jorden; och vi kommer att grotta ner oss i härliga detaljer kring hur man egentligen går till väg för att lösa de ökänt svåra OS-problemen. Önska oss lycka till!


photo from Lingolympiaden http://ift.tt/29uhYGV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar